månadsarkiv: oktober 2015

Aktuellt

Med anledning av den pågående flyktingkrisen har Creativity Unlimited beslutat att helt lägga om temat för vår utställning inom ramen för GIBCA Extended. Den planerade utställningen Your Call med vernissage 15/10 utgår därför.

I stället kommer vi under de sista veckorna av Göteborgs internationella konstbiennal, GIBCA, att genomföra en utställning där vi på olika sätt belyser situationen för de människor som flyr sina hemländer för en tillvaro i Europa. En tillvaro som fortfarande är osäker, men inte längre livshotande. Utställningen kommer att omfatta konstnärliga inslag, men också dokumentation och samtal, inte minst om förutsättningarna för utländska konstnärer i Sverige. Konst och kultur kan vara av stor betydelse när det kommer till att främja integrationen av nyanlända i det svenska samhället. Att mötas av professionella berättelser från andra med liknande erfarenheter, från samma språk- och kulturområden, är en förutsättning för att hitta sin egen identitet i det nya samhället. Därför anser vi att det är viktigt att lyfta fram konstnärer med flykting- och invandrarbakgrund för att visa att det finns utrymme också för deras historier.

Vi har på kort tid tagit initiativ till denna förändring av vårt tema under GIBCA Extended, varför alla detaljer ännu inte är på plats. Vi ber därför om tålamod, och hoppas att alla som är intresserade besöker oss på Facebook eller på vår webbsida för närmare information om namn, tider och plats. Vi hoppas att allt ska vara klart inom en vecka.