månadsarkiv: oktober 2013

Johnny Boy Eriksson

Creativity Unlimited har glädjen att presentera en specialkomponerad utställning av Göteborgskonstnären Johnny Boy Eriksson. Utställningen omfattar delar av installationen ”Devoured”, där konstnären bygger upp en sagovärld befolkad av monumentala skulpturer som föreställer stereotyper ur både vårt förflutna och vår samtid. De omsluts alltmer av tusentals rosor och slingrande lianer som kastar sig ut från tak och balustrader.

Musiken till installationen är komponerad av Magnus Johanson.

Anmärkningsvärt är att hela verket, från de 3 meter höga skulpturerna till minsta ros, är gjord av brun packtejp! Installationen påminner om en altartavla, där skulpturerna antar skepnaden av bibliska gestalter – representanter för en gemensam kanon som vi alla i någon mening måste underordna oss. De antar sina olika roller som de sedan utvecklar och förfinar så till den grad att de förlorar sina egna identiteter. De märker inte att de drunknar i havet av rosor som omger dem, förlorade i en sagovärld, uppslukade av sina egna begär.

Utställningen omfattar också videoverket ”Closure”, där Johnny Boy Eriksson interagerar med sina figurer, jämte ett antal fristående skulpturer som vill uppmärksamma vår fixering vid yta på bekostnad av innehåll och personlighet. Uställningen präglas av en kitschestetik och ett upphöjt förhållande till banaliteter som kan föra tankarna till Jeff Koons, men hos Eriksson finns en allvarlig underton som inte minst manifesteras av de objekt som återfinns i den fristående skulpturavdelningen. Utställningen vill sätta fokus på de identiteter vi själva bygger upp och förlorar oss i för att passa in i samhället. Men den väcker också hopp – det går att bryta sig ur traditioner, krav och konventioner.