Creativity Unlimited is a centre for inclusive innovation where contemporary art and artistic expression form the basis of a wider discussion and understanding of society. We bring together people from different fields and different places to form creative and resilient collaborations to take on the challenges facing a world in rapid transformation.

Creativity Unlimited är en plats för inkluderande innovation där samtidskonst och konstnärliga uttryck utgör grunden för en vidare diskussion och förståelse av samhället. Vi sammanför människor från olika delar av, och olika platser i samhället, för att forma kreativa och bärande samarbeten som kan anta utmaningen att möta en värld i en snabb förändring.